Ergonomie, training / coaching, bedrijfsfysiotherapie, stresspreventie
Bel: 06 216 552 62

Training / Coaching

In onze coaching en training zullen wij ons richten op het inzicht verkrijgen van jouw gedachten, emoties en gedrag en de effecten daarvan op jezelf en de omgeving. Het lichaam is een perfecte thermometer ter bewustwording van gedachten, emoties en gedrag en de effecten die dit op jou of je omgeving heeft. Met onze achtergrond als (psychosomatisch) fysiotherapeut kunnen wij lichamelijke invalshoek uitermate goed benaderen. 

TNO onderzocht in 2013 dat stressgerelateerde klachten inmiddels de belangrijkste factor voor verzuim is. Onze individuele coaching richt zich op het in de kracht zetten van de medewerker, zodat deze weer zelf eigen regie heeft over zijn of haar functioneren. 

In onze training 'Ontspannen werken onder druk' geven wij uw medewerkers inzichten, praktische tips en vaardigheden om werkstress te signaleren en de negatieve gevolgen daarvan de te voorkomen.

Jan Joost Meijs, Directeur Gezondheidscentrum De Roerdomp
"Het Roer: Partner in maatwerk, advies en begeleiding op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers"
– Jan Joost Meijs, Directeur Gezondheidscentrum De Roerdomp
Jan Joost Meijs, Directeur Gezondheidscentrum De Roerdomp
"Met het Roer werkt je niet alleen aan reductie van het ziekteverzuim maar vooral samen aan fitte, opgewekte en productieve medewerkers"
– Jan Joost Meijs, Directeur Gezondheidscentrum De Roerdomp