Ergonomie, training / coaching, bedrijfsfysiotherapie, stresspreventie
Bel: 06 216 552 62

Samenwerking

Het Roer staat voor maatwerk en persoonlijke aandacht voor uw organisatie en werknemers. Daar waar onze kennis en kunde niet aansluit bij uw vraag, geven wij graag het werk uit handen aan professionals die passende diensten kunnen leveren. Daarom hebben wij samenwerkingspartners die ons ondersteunen en voor wie wij kwalitatief instaan. Zo krijgt u de de juiste professional op de juiste plaats. 

Dit kan bijvoorbeeld de inzet van Bedrijfsmaatschappelijk werk, het organiseren van een RI&E, een specifieke doorverwijzing naar de eerste lijns fysiotherapeut zijn. Maar ook inzet van coach die past bij de problematiek van de medewerker of ondersteuning van een OR.

Jan Joost Meijs, Directeur Gezondheidscentrum De Roerdomp
"Het Roer: Partner in maatwerk, advies en begeleiding op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers"
– Jan Joost Meijs, Directeur Gezondheidscentrum De Roerdomp
Henk Hoogeveen, Trainer & Adviseur mental health & medezeggenschap, Koers Bepalen
"De gedragsveranderingen en tips die je van Bertus en Renze krijgt, zie ik en je omgeving terug in jouw dagelijks handelen"
– Henk Hoogeveen, Trainer & Adviseur mental health & medezeggenschap, Koers Bepalen