INFO@HETROER.NL

06-28415103

Thuis werkplekonderzoek

Thuis werken vraagt aandacht

Sinds de corona crisis werken veel medewerkers structureel thuis. Deze verandering vraagt veel van medewerkers. In veel gevallen zullen medewerkers na een korte aanpassingstijd hier prima mee om kunnen gaan. Maar in sommige gevallen leidt een dergelijke verandering toch tot klachten. Zeker omdat in tegenstelling tot de kantooromgeving er thuis vaak geen rekening is gehouden met de juiste ergonomische omstandigheden. En hierdoor ontstaat vaak ook ongezond gedrag op de werkplek, denk daarbij bijvoorbeeld aan het geen gebruik maken van computerpauzes of slechte werkhouding. Met een thuis werkplekonderzoek brengen wij de werkplek en werkwijze thuis uitgebreid in beeld. Van daaruit volgt een gericht advies.